Antalet Sa´y under Tamattu´

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/746)

1001 – Jag frågade min fader hur många gånger Sa´y ska utföras under Tamattu´. Han svarade:

Det är bättre att göra det två gånger. Det är emellertid harmlöst att göra bara en Sa´y.”

Han sade:

Jag föredrar Sa´y två gånger.”