Antalet ´Îd-predikningar

Fråga: Vad är bekräftat gällande antalet predikningar inför ´Îd? Är den enkom en?

Svar: Därom tvista de lärde. Vissa säger att den är två varvid imamen sitter däremellan. Somliga menar att den är enbart en.

Om kvinnorna inte hör predikanten får han ordna en särskild predikan för dem för att tillrättavisa och påminna dem. Det var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis1. I dag behövs dock inte den särskiljningen. Kvinnorna kan höra predikan via högtalare. Alltså behövs ingen särskiljning. Däremot bör predikanten säga några ord särskilt riktade till kvinnorna där han bland annat uppmanar dem till täckelse och blyghet.

1al-Bukhârî (978) och Muslim (885).