Antal Raka´ât efter fredagsbön

Imâm Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî (d. 317)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 42-44

6 – Jag hörde en man fråga Ahmad:

Hur många Raka´ât ska jag be på fredagen?” Han svarade: ”Som du vill. Du kan be sex och du kan be fyra.”

7 – Jag hörde Ahmad bli frågad:

Ska den som ber fyra eller sex Raka´ât efter fredagsbönen be dem två och två?” Han svarade: ”Jag tycker att han ska be dem två och två. Det är dock harmlöst att be dem alla på en gång.”