Ansvaret upphör först i paradiset eller helvetet

Det råder inga delade åsikter om att människorna ansvarar för sina handlingar i det här livet. Det gör de även i graven och på Samlingsplatsen på Domedagen.

Ansvaret för handlingarna upphör först när man går in i avlöningens boning; antingen paradiset eller också helvetet. Så har våra kollegor – Hanâbilah – och andra uttryckligt sagt.

Våra kollegor och andra har två åsikter om dem som inte ansvarar för sina handlingar och huruvida de kommer att prövas i graven eller inte. Baserat på det finns det inga delade åsikter om att de kommer att prövas på Samlingsplatsen.

De som inte ansvarar för sina handlingar kan dock benådas. De troendes barn inträder paradiset med sina föräldrar.