Anställningsintervju med skolrektorn tillsammans med två andra lärarinnor

Fråga: Min hustru skall ha en anställningsintervju med skolrektorn tillsammans med två andra lärarinnor. Intervjun kommer att vara trettio minuter. Anses den vara enrum om två andra lärarinnor närvarar och hon är klädd föreskrivet och täcker ansiktet?

Svar: Nej, det är inte enrum. Enrum innebär att ett man är ensam med en kvinna på en folktom plats. Det är inte enrum om det finns fler kvinnor eller män där. Hon måste dock vara anständig, aktsam och täckt.