Anställning via fusk

Fråga: Måhända en person fuskar i ett ämne på universitetsnivå och via det diplomet får en statlig anställning. Vad råder ni oss?

Svar: Det frågas mycket om det. Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) blev ofta frågad om det. Det vi och Shaykhen kom fram till är att om personen behärskar sitt arbete och utför det som sig bör, så skall han ångra sig för fusket och fortsätta arbeta. Han kan inte göra något annat. Men om han är oduglig till arbetet så gagnar inte diplomet något. Han får inte arbeta med något som han inte är duglig till. Om han behärskar sitt arbete bryr vi oss inte om diplomet; vi bryr oss om hans arbete.