Anställning på företag som förbjuder bön och skägg på arbetsplats

Publicerad: 2010-07-13
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (345)

 

Fråga: Det finns muslimer i Frankrike som inte får förrätta bönen på arbetsplats. Vad anser ni om detta?

Svar: Det är inte tillåtet för en muslim att arbeta med något som hindrar honom från en religiös plikt och i synnerhet bönen. Det är inte tillåtet. Jag har blivit ställd liknande frågor från just algerier i Frankrike. En av dem sade att han inte får förrätta bönen medan den andre sade att han är tvungen att raka sig. Jag sade att ingen av de två anställningarna är tillåtna. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

”Allâh visar var och en som fruktar Honom en utväg ur [alla svårigheter] och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse.”1

1 65:2-3