Anställda ber inte

Fråga: En arbetsgivare har anställda som inte ber. Vad råder ni de anställda? Vad åligger arbetsgivaren?

Svar: En muslim skall tvivelsutan efterleva alla islams pelare; bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Han är ålagd att utföra allt det utefter Allâhs förpliktelse. Den som inte ber lämnar religionen. Den som är muslim i grund och botten och inte ber har samma dom som hedniska avfällingar. Jag råder de anställda att frukta Allâh (´azza wa djall), återvända till sin religion och börja be.

Vad arbetsgivaren beträffar, så är han skyldig att få dem att be. Om de vägrar skall han anmäla dem hos myndigheterna så att de får ställa dem inför rätta. Skulle det inte vara möjligt är det bättre att byta arbetare. Du skall inte ha avfällingar som arbetar för dig.