Anslutning till raden från Rukû´

Författaren sade när han förklarade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Må Allâh utöka din iver, men gör inte om det.”

”En teori är ‘kom inte för sent till bönen’. En annan är ‘slut dig inte till raden medan du är i Rukû´’. En tredje är ‘ha inte bråttom till bönen’.”

Åsikten som är närmast sanningen är den sista. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni beger er till bönen skall ni vara lugna. Snabba er inte dit. Det ni hinner med av bönen skall ni be och det ni går miste om skall ni ta igen.”1

Den andra teorin saknar autentiskt bevis som stödjer den. Faktum är att den motsäger hadîthen från ´Atâ’ bin Abî Yasâr som berättade att han hörde ´Abdullâh bin az-Zubayr säga till människorna från predikstolen:

”Om någon av er kommer in i moskén när människorna är i Rukû´, så skall han gå ned i Rukû´ så fort han kommer in och gå på sätt framåt till dess att han sluter sig till raden. Det är förvisso Sunnah.”

´Atâ’ sade:

”Jag såg honom göra det.”

Rapporterad av Ibn Khuzaymah2, at-Tabarânî och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med. De båda har rätt, vilket jag har klargjort i ”as-Sahîhah”3. Det var Salafs praxis och praktiserades bland andra av Abû Bakr, Zayd bin Thâbit och Ibn Mas´ûd. Jag har nämnt deras rapporteringar där.

Angående den motsägande hadîthen, så har den en dold brist som jag har klargjort i ”adh-Dha´îfah”4 varför Imâm Ahmad inte praktiserade den. Han praktiserade istället Ibn-uz-Zubayrs hadîth.

1al-Bukhârî (636) och Muslim (602).

21571.

3229.

4977.