Ansiktsslöjans olika nivåer

Publicerad: 2010-04-13
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (324)

 

Det bästa en kvinna kan göra är att hon täcker sitt ansikte helt och hållet.

Nivån under det är att hon täcker allting förutom ögonen.

Nivån under det är att hon täcker allting förutom ögonen och näsan.

Nivån under det är hon täcker allting förutom ögonen, näsan och så nedåt, nedåt, nedåt…