Ansiktsskalning

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/19-20)

Fråga: Det har blivit allt vanligare bland kvinnor att behandlas med ansiktsskalning med hjälp av krämer och salvor. Ibland kan ansiktsskalning innebära plastikoperation under narkosbedövning. Syftet med ansiktsskalningen är att ta bort finnar och ärr i förskönande syfte. Måhända kan plastikoperationen få negativa följer såsom brännmärken eller kvarblivna finnar och annat. Vad anser ni om förloppet? Är det en ändring av Allâhs skapelse eller endast en försköning? Hur autentisk är hadîthen:

”Må Allâh förbanna kvinnan som skalar och ber om skalning.”?

Är det bekräftat att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) förbjöd ansiktsskalning med saffran och annat?

Svar: Om förloppet är i förskönande syfte, så är det förbjudet i still med noppning, tatuering och liknande. Om syftet är att avlägsna defekter som hål, mörk pigment på hyn eller dylikt, så är det harmlöst. ´Arfadjah bin As´ad (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag förlorade min näsa på Kulâb-dagen under den hedniska tiden. Följaktligen skaffade jag en protesnäsa av silver. Efter att den hade ruttnat befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mig att skaffa en protesnäsa av guld.”1

Vad hadîthen i frågan beträffar, så vet jag ingenting om den. Jag tror inte att den är autentiserad från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Inte heller vet jag något om ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) rapportering.

1Ahmad (5/23), Abû Dâwûd (4232) och at-Tirmidhî (1770) som sade:

”Hadîthen är god och främmande.”