Ansiktsmålningar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (887)

Fråga: I armén färgar de inte bara sina skägg utan också sina ansikten. Vad är domen för det?

Svar: Det stämmer. Det hör till deras villfarelse och avstånd från deras Herre.

Fråga: Färgningen är dock tillfällig och inte bestående.

Svar: Det är allom bekant, dock otillåtet.

Fråga: Det är alltså inte tillåtet?

Svar: Det är inte tillåtet att gå emot en religiös text utan bevis från en motsvarande religiös text.

Fråga: Även om färgningen är tillfällig?

Svar: Även om färgningen är tillfällig.