Anses man vara Shî´î om man anser ´Alî vara bättre än ´Uthmân?

Publicerad: 2012-07-22
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-10-28.mp3

Fråga: Anses man vara Râfidhî eller Shî´î om man anser att ´Alî är bättre än ´Uthmân?

Svar: Nej. Han anses varken vara Râfidhî eller Shî´î. Det finns delade åsikter om ´Alî är bättre än ´Uthmân. Det fanns Salaf som ansåg det. Det finns delade åsikter i frågan. Vissa följeslagare och lärda hade den åsikten. Det anses varken vara Râfidhahs eller Shî´ahs troslära. Däremot är man Râfidhî om man anser att ´Alî hade mer rätt till kalifatet än vad ´Uthmân, Abû Bakr eller ´Umar hade. Lägg märke till att det finns skillnad mellan kalifatet och förträffligheten.