Anses konvertiten som inte ber vara muslim?

Fråga: Anses konvertiten som inte ber vara muslim?

Svar: Nej. Den som uttalar trosbekännelsen utan att be, den som uttalar trosbekännelsen utan att betala allmosa, den som uttalar trosbekännelsen och vägrar att fasta eller uttalar trosbekännelsen och vägrar att vallfärda, är inte muslim; han är avfälling. Han konverterade till islam och avföll därefter.