Anses hustruns familj vara makens släktingar?

Fråga: Anses hustruns familj vara makens släktingar?

Svar: De är ingifta och inte släktingar.