Anses det vara avguderi att klaga inför den döde?

Fråga: Anses det vara avguderi att klaga inför den döde?

Svar: Ja. Vad kan den döde göra så att du skall klaga inför honom? Klaga inför Allâh (´azza wa djall). Klaga inte inför den döde.