Ansâr-ush-Sharî´ah är fiender till religionen

Fråga: I vårt land finns det en grupp benämnd ”Ansâr-ush-Sharî´ah”, föreskriftens stödjare. Deras metodik är Takfîr och attacker mot soldater och poliser för att de inte styr med det som Allâh har uppenbarat. Är det tillåtet för Ahl-us-Sunnah att vara på polisens sida och bekämpa dem?

Svar: Dessa skall inte kallas för ”Ansâr-ush-Sharî´ah”. De är i själva verket fiender till föreskriften. Föreskriften handlar inte om att vara omedgörlig och göra egna tolkningar och Takfîr på dem som håller sig till sanningen och till och med de utstående lärda som är kända för dygder. De skall inte kallas för ”Ansâr-ush-Sharî´ah”. De har bara vållat sig själva och föreskriften ont. De har vållat sig själva ont för att ha blivit till vad de är. Tillika har de vållat föreskriften ont. De måste bli kallade till sanningen som skall förklaras för dem. Om de skulle ge sig på någon muslim, så är det tveklöst korrekt för personen som är religiös och rättfärdig och upplever svårigheter… Detta är precis som fallet med en rövare. Om en rövares ondska endast kan avvärjas genom att döda honom, dödar man honom. Om man kan avvärja den genom att gripa honom och fängsla honom gör man det.