Annonseringens tillvägagångssätt idag

Om en person hittar 20.000 SEK, så skall han behålla dem hos sig och annonsera hittegodset ett helt år.

Skall det göras dagligen?

Vissa lärda säger att det beror på seden. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte en gräns för annonseringen utan att klargöra dess tillvägagångssätt.

Andra lärda säger att man skall annonsera hittegodset varje dag den första veckan. Därefter varje fredag. Därefter varje månad tills att ett helt år går. Denna uppskattning kräver dock bevis. Alltså refereras annonseringens mängd och sätt till seden. Förr var städerna kompakta. Det fanns bara en marknad. Då kunde man skicka iväg en person till marknaden när alla människor var på plats och leta efter ägaren. Idag har städerna blivit stora. Alla våra städer är riktigt stora. Det finns dock andra sätt. Man kan sätta ut annonser i tidningen, hänga upp dem på moskédörrarna och dylikt.