Anledningen bakom kriget mot Khawâridj

Fråga: Det finns lärda som säger att Khawâridj är otrogna och bevisar det med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Jag skall döda dem som ´Âd dödades.”

Andra säger att de inte är otrogna och bevisar det med ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) svar när han blev frågad om de är otrogna:

”Nej. De har flytt från otron.”

Vilken åsikt är den korrekta?

Svar: Det stämmer att de lärda är oense om huruvida Khawâridj är otrogna eller inte. Majoriteten anser att de inte är otrogna och att de endast är vilsna. Att ´Alî dödade dem och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att de skulle bekämpas beror inte på deras otro. Den som splittrar muslimerna och förklarar deras liv vara lovliga att tagas skall bekämpas även om han är muslim. Att de skall bekämpas betyder inte att de är otrogna. Varenda en som ger sig på muslimerna och vill skingra dem och förklarar deras liv vara tillåtna skall bekämpas om han så skulle vara muslim.