Anledningen bakom kärleken till profeten

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/51)

Kärlek till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beror på följande anledningar:

1 – Han är Allâhs sändebud. Om du älskar Allâh mer än allting annat, måste du likaså älska Hans sändebud mer än alla andra skapelser.

2 – Han dyrkade Allâh och förkunnade Budskapet.

3 – Allâh gav honom ädla karaktärer och goda handlingar.

4 – Han är anledningen bakom din vägledning, undervisning och instruktion.

5 – Han härdade med svårigheterna för att förkunna Budskapet.

6 – Han offrade sin egendom och sitt liv för att Allâhs ord skulle råda.