Anledningen bakom Ibn-ul-Djawzîs bok “Ahkâm-un-Nisâ’”

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imam ´Abdur-Rahmân bin al-Djawzî al-Hanbalî
Källa: Ahkâm-un-Nisâ’, sid. 9-10

 

Jag manar ständigt till kunskap, ty kunskap är ljuset man vägleds av. Jag har dock sett att kvinnorna är i större behov av att vakna ur denna mardröm än männen. De är så långt borta från kunskapen och de låter sig drivas av lustarna.

Oftast växer en flicka upp utan att bli lärd Qur’ânen. Hon vet inte hur man renar sig och hon känner inte till bönens pelare. Hon får inte reda på makens rättigheter förrän hon gifter sig. Måhända hennes moder tycker att hon skall tvätta sig efter menstruationsperioden först när hon börjar tvätta kläder. Kanske går hon in i badhus utan skynke och säger:

“Det finns ingen annan än min moder och min syster.”

Hon tar pengar från sin man utan hans tillstånd.

Hon förhäxar honom och hävdar att det är tillåtet för att få honom att attraheras av henne.

Hon förrättar bönen sittande då hon klarar av att stå upp.

Hon orsakar fostrets död om hon oönskat blir gravid. Vi kommer nämna fler sjukdomar längre fram i boken som tyder på denna omnämnda försummelse.

Om hon “lyckas” och hamnar hos sagoberättare, så är det ännu värre och skadligare för henne. Hon kommer att dra åt sig uppmärksamhet och sätta människor på prövning på samma sätt som hon själv kommer att sättas på prövning. Dessutom kommer hon att sättas på prövning av sagoberättarna. De förgiftar i stället för att bota. De läser poesi inom kärlek och erotik. När det sätter sig i det tomma hjärtat och tar plats, blir det svårt att ta bort det.

De bryr sig inte om att lära ut plikter och förbjuda förbud. Måhända hon ser de närvarande männen skrika och till följd därav skriker även hon.

När jag såg att kvinnor är i större behov av kunskap än män, inledde jag med att författa denna bok som tar upp deras angelägenheter. Jag har inte sett att någon annan har författat en liknande bok och jag hoppas att jag belönas för den.

Även om kvinnor brukar vara bortvända från kunskapen, så finns det alltid bra kvinnor som söker kunskap. Det är möjligt att otaligt många människor blir tillrättavisade men att endast en tar åt sig. Mûsâ´(´alayhis-salâm) varnade Farao och hans folk som var tusentals, men endast Harsal och Âsiyâ besvarade.