Anledningar bakom mångfaldiga belöningar

Publicerad: 2009-08-30
Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)
Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 208-209

Håll fast vid din kunskap att anledningarna bakom mångfaldiga belöningar kan vara flera.

En av dem är platsens ädelhet som man utför handlingen på. Exempel på det är Haram. Därför belönas bönen mångfaldigt i Makkahs och al-Madînahs två moskéer. Det har bekräftats i den autentiska hadîthen att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En bön i min moské är bättre än tusen böner i alla andra moskéer förutom i den Heliga moskén.”

En annan är tidens ädelhet som Ramadhân och de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah. al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En ´Umrah i Ramadhân motsvarar en vallfärd.”

Eller så sade han:

“… motsvarar en vallfärd med mig.”

Abû Bakr bin Abî Maryam rapporterade från sina lärare som sade:

“När Ramadhân har gått in, skall ni vara flitiga med att skänka välgörenhet. Välgörenhet i Ramadhân är som välgörenhet för Allâhs sak. Tasbîh i Ramadhân är tusen gånger bättre än i andra månader.”

an-Nakha´î sade:

“Att fasta en dag av Ramadhân är bättre än att fasta tusen dagar. Tasbîh i Ramadhân är tusen gånger bättre än annars. En Rak´ah i Ramadhân är tusen gånger bättre än annars.”

Om fastan belönas mycket bättre än de andra handlingarna, belönas fastan i Ramadhân mycket mer än annars på grund av månadens ädelhet samt för att Allâh ålade Sina tjänare att fasta och för att fastan är en av islams pelare som religionen är byggd på.

En annan anledning bakom belöningens mångfald, är handlarens ädelhet och närhet hos Allâh och starka gudsfruktan. Exempel på det är att detta samfund belönas dubbelt så mycket som de tidigare samfunden.