Anledning till bad innan inträde i Makkah

Publicerad: 2010-02-13
Författare: Imâm Abûl-Walîd Sulaymân bin Khalaf al-Bâdjî al-Mâlikî (d. 494)
Källa: al-Muntaqâ Sharh Muwatt⒠Mâlik (3/315)

 

798 – Mâlik berättade från Nâfi´ att ´Abdullâh bin ´Umar brukade bada inför Ihrâm, innan han gick in i Makkah och natten till ´Arafah-dagen.

”… innan han gick in i Makkah…”…” – Härmed bifogas badet till inträdet i Makkah ehuru avsikten är Tawâf. Han gör det för att sammanbinda inträdet i Makkah med Tawâf. Badet utförs i själva verket för Tawâfs skull och inte för inträdet. Sålunda skall varken kvinnor med menstruation eller i barnsäng bada innan de går in i Makkah eftersom de inte kan göra Tawâf.

”… och natten till ´Arafah-dagen.”” – Detta fordrar att badet i själva verket tas inför vistelsen i ´Arafah. Sålunda skall både kvinnor med menstruation och i barnsäng bada inför vistelsen i ´Arafah.

Anledningarna att det är rekommenderat att bada innan bönen är två:

1 – Vistelsen sammanbinds med bönen.

2 – Bönen är en av de handlingar som det är föreskrivet att bada inför.

På så sätt kombinerar han mellan bad inför ståendet och bönen.