Änkans utgång till hustomten, gärdsgården och hustaket under sorgetiden

Får änkan gå ut till hustomten som är begränsad med en vägg? Ja, det får hon göra eftersom den är en del av huset. Detsamma gäller om huset är i en odling. I så fall är odlingen en del av huset.

Får en beduinkvinna gå ut om hon har en gärdsgård till fåren runt sitt hus? Ja, det får hon göra om gärdsgården är sammanbunden med huset, ty det tillhör huset. Annars får hon inte göra det om det inte är behövligt. Exempel på sådana behov är att ingen annan kan ta hand om fåren, mjölka fåren och liknande.

Får hon gå upp på hustaket som saknar vägg? Ja, hon får gå upp på hustaket dag och natt. Beträffande lekmännens teori om att hon inte skall gå upp på hustaket på natten eftersom månen är en man, så är den grundlös. Vissa lekmän säger till och med att månen är en man eftersom den har ögon, näsa och mun. Det är märkligt. Var är ögonen, näsan och munnen?