Änkans tal med främmande män under sorgetiden

Får änkan tala med män? Ja, det får hon göra. Men Allâh säger:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

”Var inte mjuka och tillmötesgående i ert tal.”1

Hon skall alltså inte vara mjuk och tillmötesgående när hon talar. Hon skall tala vid behov. Exempel på ett sådant behov är att en man kommer och frågar om mannen i huset. Därmed får hon svara honom och säga att mannen inte är hemma. Hon får även tala i telefon med män, men talet får som sagt inte vara mjukt och tillmötesgående.

133:32