Änkans kohl, smink och läppstift under sorgetiden

Under sorgetiden skall änkan undvika alla skönhetspreparat oavsett om de är relaterade till ögonen, näsan, kinderna, läpparna, huvudet eller någon annan kroppsdel. Hon skall exempelvis undvika kohl om hon inte är i behov av det. I så fall får hon använda sig av aloe på natten och ta bort det på dagen. Svart kohl får hon inte bruka. En kvinna kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Allâhs sändebud! Min dotters make har dött och lämnat efter sig henne. Hon har ont i ögonen. Får vi lägga kohl i hennes ögon?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Nej.”1

Ibn Hazm (rahimahullâh) sade:

”Hon får inte använda sig av kohl om hon så blir blind eftersom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om ett sådant fall och han sade: ”Nej.””2

Till skönhetspreparat hör även läppstift och smink. Således får änkan inte heller nyttja dem under sorgetiden.

1al-Bukhârî (5336) och Muslim (1488).

2al-Muhallâ (10/276).