Änkan går till sjukhuset och domstolen under sorgetiden

Fråga: Om en änka som har sin sorgetid går till sjukhuset för att besöka sin lille son som har varit med om en olycka eller till domstolen för ett fall som berör henne eller hennes barn, räknas då den dagen till hennes vänteperiod?

Svar: Det är inte tillåtet för henne att besöka sin son under sorgetiden. Det spelar ingen roll om besöket görs på dagen eller natten. Ty frågan berör sonen. Det enda undantaget är om hon utmattas psykiskt och finner ingen ro förrän hon ser sin son. Härmed får hon besöka honom under dagtid och komma hem.

Vad domstolen beträffar, så är det okej att gå dit om det behövs. Exempel på liknande behov är arvsrelaterade frågor och vårdnaden om barnen.

Poängen ligger i att det är tillåtet för henne att lämna hemmet för behövliga ändamål som berör henne. Det får hon dock inte göra om ändamålet berör någon annan så länge det inte orsakar hennes oro. I så fall får hon göra det för att återfå sin ro.