Angreppet på profeten Jeremia

Jeremia 1:13

13Herrens ord kom till mig för andra gången: ”Vad ser du?” Jag svarade: ”Jag ser en kokande gryta i norr, den lutar hitåt.” 14Då sade Herren:

Från norr skall olyckan välla in

över alla som bor i landet,

15ty nu bådar jag upp

alla stammar från rikena i norr,

säger Herren.

De skall komma och ställa sina troner

framför Jerusalems portar,

kring stadens murar

och kring alla städer i Juda.

16Jag skall gå till rätta med mitt folk

för all deras ondska, för att de övergav mig.

De tände offereld åt andra gudar

och tillbad ting de själva gjort.

17Fäst upp dina kläder,

res dig och säg till dem

allt vad jag befaller dig!

Var inte förskräckt för dem,

ty då slår jag dig med skräck inför dem.

18Se, jag gör dig i dag

till en befäst stad,

en pelare av järn, en mur av koppar,

som håller stånd mot hela landet,

mot Judas kungar och dess stormän,

mot prästerna och folket i landet.

19De skall angripa dig,

men de skall inte besegra dig,

ty jag är med dig,

säger Herren,

och jag skall rädda dig.