Angrepp på skägg

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1242)

1708 – Jag hörde min fader säga:

”Den som rakar av en annans skägg varefter skägget växer ut, ska betala blodspengar för det. Och om han rakar av det och det inte växer ut, ska denne bestraffas. Den som rakar av någon annans mustasch som sedermera inte växer ut, ska tas till domstolen.”