Angrepp på rättsskolornas imamer är en modern ideologi

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Fråga: Det finns de som ger sig på imamerna från de fyra imamernas rättsskolor och bortser deras möda bara för att de anser att man inte skall följa någon blint. Skulle ni kunna klargöra deras position och företrädesrätt?

Svar: Detta är hans position. Det är han som skall frågas. Vad har han uppnått av kunskap? Hur kunnig är han för att kunna uttala sig på det här sättet? Det härrör från en modern lära. Han är ålagd att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och respektera de lärde och böckerna som de har skrivit. Han får inte bana vägen för förtal av kunskapen, de lärde och de religiösa böckerna. Han får inte locka människorna från dem. Är alla dessa muslimernas handlingar under historiens gång ogiltiga fram tills nu? Är muslimernas och imamernas handlingar ogiltiga? Fri är Allâh från brister. Låt oss fråga honom vad han själv kan. Han har kanske ingen kunskap alls. Vill han att människorna skall vara som Ahmad bin Hanbal, Mâlik, Abû Hanîfah, ash-Shâfi´î och al-Awzâ´î som tar kunskapen direkt ur Qur’ânen och Sunnah utan att referera till böckerna och principerna? Han har sagt samma sak om al-´Irâqîs ”al-Alfiyyah” och boken ”ar-Rahbiyyah”. Detta utrotar kunskapen. Han är ålagd att ångra sig inför Allâh och skriva en ny artikel i vilken han klargör sitt fel i frågan.