Angrepp på otrogna i muslimska länder

Fråga: Vissa ungdomar tror att det är föreskrivet att vara respektlös mot otrogna medborgare och resenärer i islamiska länder. Följaktligen dödar eller rånar de dem om de ser dem göra något förkastligt.

Svar: Det är inte tillåtet att döda en otrogen person som har lovats säkerhet av landet. Det är inte tillåtet att döda eller angripa syndare. Istället ska deras fall tas till domstolen. Det är den religiösa domstolen som dömer sådana frågor.

Fråga: Vad gäller om det inte finns några religiösa domstolar?

Svar: I så fall nöjer man sig med råd. Man får råda makthavarna, leda dem till gott och samarbeta med dem så att de kan döma med Allâhs föreskrift. Däremot är det inte tillåtet att folk tar lagen i egna händer och dödar eller slår andra.