Ångrar sig för ögontjäneri

Fråga: En person gör en handling för Allâhs sak. Därefter berättar han om den för att erhålla ett gott rykte för att sedermera ångra sig för det. Är hans handling tillintetgjord?

Svar: Den som ångrar sig förlåts av Allâh. Hans handling återvänder till honom.