Ångrar påbörjad resa

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/388-389)

549 – Min fader sade:

En resa kortas först efter cirka 88.7 km. Det var Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs enade om.”

550 – Min fader sade:

Jag föredrar att man godtar Allâhs tilltånd och kortar bönerna på resa.”

551 – Jag läste för min fader:

En man som hade påbörjat en resa ångrade sig och återvände hem efter cirka 22 km. Ska han ta om bönen som han bad under den tiden?”

Han svarade:

Han ska inte ta om bönen han förkortade.”