Änglarna som drar i helvetet

´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den Dagen kommer helvetet att föras fram med 70.000 rep. Varje rep har 70.000 änglar som drar i det.”1

Att det kommer att föras fram innebär att det kommer att föras fram från platsen som Allâh har skapat det på. Den kommer att rotera kring Samlingsplatsen till dess att Vägen är den enda vägen till paradiset.

Dessa rep som helvetet förs i håller tillbaka det från människorna på Samlingsplatsen. Det enda som sticker ut ur det är de halsar som är beordrade att ta tag i den som Allâh har befallt. Änglarna är precis som Allâh har befallt dem:

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

”Och som mäktiga och stränga änglar vakar över.”2

Ibn ´Abbâs sade:

”Mellan axlarna på en ängel finns ett avstånd på 100 år. Varje ängel har en sådan styrka, att om den slår med sitt tillhygge, faller 70.000 människor ned till helvetets botten.”3

Angående Allâhs ord:

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

”Nitton [väktare vakar] över den.”4

betyder de ledarna.

Angående deras antal över lag, gäller Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

”Och ingen känner [styrkan hos] Allâh härskaror utom Han själv.”

1 Muslim (2842).

2 66:6

3 Djâmi´-ul-Bayân (16/109).

4 74:30