Änglarna som aldrig lämnar dig

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att änglarna går inte in i ett hem vari det finns en bild. Berör denna hadîth endast nådens änglar eller alla änglar?

Svar: Nej. Änglarna som skriver ned dina handlingar lämnar aldrig dig. Det är nådens änglar som inte går in i hem vari det finns en hund eller en bild. Om inte nådens änglar kommer in där gör djävlarna det i stället – och skydd sökes hos Allâh. Änglar och djävlar enas inte på samma plats. Antingen är änglarna där eller också är djävlarna det.