Änglarna och djävlarna vet vad människan tänker

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Änglarna och djävlarna vet vad tjänaren intalar sig själv. Änglarna vet det för att kunna skriva ned de goda respektive dåliga handlingarna som tjänaren avser att göra. Satan rinner i människan som blodet. Han vet vad människan intalar sig själv och lockar henne till det.”

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade också:

”Ängeln vet vad tjänaren intalar sig själv av goda och dåliga handlingar. Det hör dock inte till att den har kunskap om det dolda som är specifik för Allâh.”