Änglar stiger upp till Allâh

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”1

Allâh säger att änglarna och anden, det vill säga Djibrîl, stiger upp till Honom, det vill säga till Allâh (´azza wa djall). Pronomenet ”till honom” (إِلَيْهِ) syftar på Allâh:

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

”… under en dag vars längd är femtiotusen år.”

Deras uppstigning tar så lång tid för dem medan den hade tagit 50.000 år för andra skapelser. Ty de färdas därifrån Hans befallning slutar på den nedersta jorden och sedan uppöver de sju himlarna där Hans befallning börjar.

Liknande har tolkarna sagt däribland:

Ibn Humayd berättade för oss: Hakkâm bin Salm berättade för oss, från ´Umar bin Ma´rûf, från Layth, från Mudjâhid som sade om:

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

”… under en dag vars längd är femtiotusen år.”

”Från Hans orders slut under den nedersta jorden till Hans orders början ovanför himlarna är ett avstånd på 50.000 år:

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

”… under en dag vars längd är femtiotusen år.”

Det vill säga från att ordern stiger ned från himlen till jorden och från jorden till himlen under en dag vars längd är femtiotusen år. Avståndet mellan himlen och jorden är 500 år.”1

1Djâmi´-ul-Bayân (23/251).

170:4