Änglar, profeter och demoner

Allâh (´azza wa djall) sade:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ

”… som en av de allra mäktigaste lär honom, [en ängel] stark och vis.”1

Det vill säga att Djibrîl har ett vackert utseende och en fager och majestätisk skepnad. Han är ingen djävul tillhörande Allâhs fulaste och gräsligaste skapelser. Faktum är att han är en av de vackraste, starkaste och pålitligaste skapelserna som finns. Han är en av dem som har den högsta positionen hos Allâh.

Denna beskrivning är en rekommendation och ett beröm till berättarkedjan bakom uppenbarelsen och profetkallet. Allâh beskrev honom med kunskap och styrka, skönhet och majestät. Sådana egenskaper hade budbärarna bland människorna och änglarna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den modigaste människan, den kunnigaste människan, den vackraste människan och den ädlaste människan.

Djävlarna och deras elever är rena motsatsen. De är de fulaste skapelserna till utseende och innebörd och de är de okunnigaste och svagaste skapelserna sett till inspiration och själ.

153:5-6