Änglanamn till människor

Fråga: Får människor ha änglanamn som ”Djibrîl” och ”Mîkâ’îl”?

Svar: Det är harmlöst. Det är harmlöst med änglanamn och profetnamn.

Fråga: Får flickor heta ”Malâk” och ”Malak”?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet att namnge en flicka till ”Malâk”. Malâk betyder Malak.