Angivelse eller generalisering?

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/283)

Fråga: Är det ett krav att råd innehåller varning för en angiven person eller räcker det med generalisering?

Svar: Om generaliseringen uppfyller det syfte som den rådande muslimen eftersträvar, räcker den. Och om rådet inte lever upp till dess fulla rätt och människorna inte begriper något av generaliseringen eller åtminstone inte såsom rådgivaren hoppas på, måste han ange personen. Salaf angav många människor, det gör även Qur’ânen. Både individer och grupper angavs. En rådande och ärlig kallare studerar situationen och gör det som är nyttigast för islam och muslimerna.