Ånger utan ångerfullhet

Fråga: Jag har ångrat mig för min synd utan att känna mig ångerfull. Är min ånger accepterad?

Svar: Nej, den är inte accepterad. Ett av villkoren för accepterad ånger är ångerfullhet över det som har skett.