Ånger för utelämnad fasta

Fråga: En person har inte fastat flera år och kommer inte ihåg ifall han bad då eller inte. Vad är han skyldig?

Svar: Han är skyldig att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och slå vakt om fastan. Det räcker – om Allâh vill.