Ånger efter otro

Fråga: Skall den som faller i en faktor som annullerar islam förnya sin tro med trosbekännelsen?

Svar: Ja. Därtill skall han ångra sig muntligt för faktorn och säga:

Jag ber Allâh om förlåtelse för det och det.”