Andre maken frigör kvinna utan den förste makens kunskap

Fråga: Blir kvinnan tillåten för den förste maken som hon frigörs för om han inte vet vad den frigörande mannen avser1?

Svar: Nej. Hon blir inte lovlig ändock han inte vet. Ty vigseln är ogiltig.

1Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) sade:

”Ett annat giftermål som Allâh (´azza wa djall) har förbjudit och som har hänt bland vissa människor är det som heter ”frigörelse”, Tahlîl. När en man har skilt sig från sin fru en tredje gång och därmed inte får ta tillbaka henne något mer, kommer han överens med en annan man om att han gifter sig med henne. När den andre mannen gifter sig med henne och har samlag med henne, skiljer han sig från henne så att hon kan återvända till den förste. Ett sådant giftermål kallas för ”Tahlîl” och görs av folk med svag tro och klen rädsla för Allâh (´azza wa djall). Det har bekräftats att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Må Allâh förbanna den frigörande personen och personen som det frigörs för.” (Ibn Mâdjah (1963). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (1585))

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=1&PageID=3999&languagename=