Ändra inte ditt skägg

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Trimma mustascherna och lämna skäggen.”1

Det vill säga låt skäggen vara fulla och hela och klipp inte dem. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Släpp skäggen.”

Det vill säga låt dem vara och ändra inte på dem.

Alla dessa betydelser betyder att skäggen skall låtas vara som de är. Det tyder hadîthens alla formuleringar tillsynes på och den uppfattningen delar flera bland våra kollegor och andra lärda.

1Muslim (259).