Andetaget från Jemen

3367 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag känner den Nåderikes andetag komma därifrån”, och pekade mot Jemen.

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (7/60/6358).

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Att andetaget kommer från Jemen bevisar hadîthens motiv, ty Jemen är inte speciellt relaterat till Allâhs (ta´âlâ) egenskaper. Men därifrån kommer folk som Allâh älskar och som älskar Honom, de som Han sade om:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Allâh sätta människor som Han älskar och som älskar Honom, anspråkslösa gentemot de troende, omutligt fasta mot de otrogna.”1

Då versen hade uppenbarats ställdes frågan om vilka de åsyftade i versen var, varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde Abû Mûsâ al-Ash´arîs folk. Flera autentiska hadîther har rapporterats i sakfrågan, däribland:

Jemeniterna har kommit till er. De har mjukare hjärtan och mildare sinnen. Tron är jemenitisk och visdomen är jemenitisk.”

Det var de som krigade mot avfällingarna och erövrade länder. Det var med dem som den Nåderike räddade de troende från deras svårigheter. Däremot är det långsökt att särskilja Uways med det.”2

Med det sagt är hadîthen inte egenskapsrelaterad varför Hâfidh adh-Dhahabî utelämnade den i sin bok ”al-´Uluww” som jag har förkortat. Shaykh Zâhid al-Kawtharî ansåg däremot det då han smädade dess autenticitet3. Således beljög Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) al-Ghazâlîs citat från några Hanâbilah gällande att Imâm Ahmad tolkade enkom tre hadîther däribland denna här. Han sade:

Angående Abû Hâmid al-Ghazâlîs citat från vissa Hanâbilah gällande att Ahmad endast förvrängde tre saker:

”Den svarta stenen är Allâhs högra hand på jorden.”

”Slavarnas hjärtan ligger mellan två av den Nåderikes fingrar.”

”Jag känner den Nåderikes andetag komma från Jemen.”

så är alla dessa citat lögn om Ahmad. Ingen har rapporterat dem från Ahmad med en berättarkedja.

Det känns inte vid att någon av hans följeslagare har rapporterat dem från honom. Denne Hanbalî som Abû Hâmid citerade är okänd och känns inte vid.”4

15:54

2Madjmû´-ul-Fatâwâ (6/397-398).

4Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 55