Ändå fortsatte de att synda

Psaltaren 78:23

23Han gav sin befallning åt molnen därovan

och öppnade himlens dörrar,

24han lät manna regna över dem,

säd från himlen gav han dem.

25Människor fick äta änglars bröd.

Han sände dem föda och de blev mätta.

26Från himlen lät han östanvinden blåsa,

han drev fram sunnanvinden med sin kraft.

27Han lät kött falla ner likt ett stoftregn,

fåglar talrika som havets sand.

28Han lät dem falla mitt i lägret,

runt omkring deras tält.

29De åt och blev mycket mätta,

han lät dem få sitt lystmäte.

30Men innan de stillat sin lystnad,

när de ännu hade maten i munnen,

31bröt Guds vrede fram över dem.

Han dräpte många av de starkaste

och fällde Israels unga män.

32Ändå fortsatte de att synda,

de trodde inte, trots hans under.

33Han lät deras liv sluta i intet

och deras år i skräck.

34När han dräpte sökte de sig till honom,

de vände sig åter till Gud.

35De mindes att Gud var deras klippa,

att Gud den Högste var deras befriare.

36Men deras ord var hyckleri,

vad de sade till honom var lögn.

37De höll inte fast vid honom,

de var inte trogna mot hans förbund.