Anâshîd utan musik

Fråga: Vad är domen för Anâshîd utan musik?

Svar: Bröder! Anâshîd är sång och är otillåtna. Det är dock allvarligare om de består av musik.