Anâshîd skall ignoreras

En människa skall tillbringa sin tid med vad som kommer att ge henne gott i gengäld i detta liv och i livet efter detta. Låt henne sysselsätta sig med att påminna sig om Allâh, läsa Qur’ânen och nyttiga böcker. Tillika går det bra att läsa nyttig poesi som manar till ädla karaktärer fina uppföranden. Men vad berör dessa Anâshîd som det lyssnas på den sista tiden och som sjungs i kör för att därefter spelas in och säljas, skall man varken lyssna på dem eller bry sig om dem.