Anâshîd passar inte i islam

Fråga: Vad är domen för kvinnovisslingar kombinerat med islamiska Anâshîd på bröllop?

Svar: Först och främst bör man veta att den islamiska Anâshîd som sjungs på bröllop inte är föreskrivna. Islam är allvarets och handlingens religion. Människor bör inte lyssna på islamiska Anâshîd. I dessa Anâshîd förekommer Allâhs namn som kombineras med visslingar och annat obehörigt. Dessa Anâshîd och liknande hör till Sûfiyyahs karaktärer.

Att kombinera Anâshîd med visslingar är inte föreskrivet, ty det är en typ av sång som tillskrivs islam– och det är inte korrekt.